Stipendiet

Information

SWEA Boston har sedan 1988 varje år delat ut ett stipendium till kvinnliga studenter från universitet i New England för studier eller specialprojekt i Sverige. Våra tidigare stipendiater har bl a studerat svensk filmhistoria, immigrationspolitik, kvinnliga författare, jämlikhetsfrågor, miljöpolitik och annat av särskilt intresse i Sverige för stipendiaterna.

SWEA Bostons stipendium uppgick 2017 till $10,500 och delades ut till fem välmeriterade kvinnliga studenter  som ämnar studera i Sverige under minst en termin eller utföra ett specialprojekt i Sverige med svensk anknytning. Ansökningshandlingar bör vara inlämnade senast den 1 april varje år. För anmälningsblankett och ytterligare dokument som fordras för ansökan, se nedan.

SWEA Bostons stipendium är möjligt tack vare “Swedish Yuletide – The SWEA Fair and Holiday Celebration”, som hålls på Cyclorama, the Boston Center for the Arts, i december varje år.

Den årliga stipendielunchen och stipendieutdelningen ägde i år rum söndagen den 7 maj på Scandinavian Cultural Center i Newton.

Scandinavian Living Center
206 Waltham Street
West Newton, MA 02465

SWEA Bostons Stipendiater 2016

SWEA Boston Scholarship Recipients - 2016

Det här året har vi fyra mycket begåvade stipendiater, som reser till Sverige för att studera. Vid återkomsten till USA kommer SWEA:s budskap att sprida kännedom om Sverige blir vidarebefodrat av fyra djupt motiverade kvinnliga studenter.

Anna-Linnea Towle
Anna-Linnea Towle läser sista året på University of Vermont, där hon får en examen som elektrisk ingenjör under våren. Anna imponerade djupt på juryn med sina planer för Sverige. Hon har sökt och blivit accepterad till Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH) på ett tvåårigt Master´s Program inom Energi och Miljö, med fokus på framtidens energisystem, förnybar elenergiomvandling, och hållbar teknik.
Med en examen inom Energi och Miljö lovar KTH att Anna ”kommer att bli en kompetent, välutbildad nyckelresurs i jakten på innovativa lösningar kring klimatförändringar”, en examen som KTH är ensamma i hela världen om att erbjuda. Vi önskar Anna all framgång under sina två studieår i Stockholm.

Mikaela Karlsson
Mikaela Karlsson fick ta emot SWEA Bostons resestipendium. Mikaela kommer att tillbringa sommaren som student på The Swedish Language International Summer Session at Uppsala University. Mikaela studerar på Brown University i Providence, Rhode Island, där hon även är en mycket duktig Lacrosse-spelare, vilket hon blivit tillfrågad att coacha i Sverige.

Kaitlin Hollinger
Kaitlin Hollinger har skapat sin egen “major” på University of Massachusetts in Amherst i ämnet ”Applied Astrobiology”. Kaitlin är intresserad av miljö och klimatfrågor. På Uppsala Univeritet planerar hon att få kontakt med Uppsalas centrum för miljöfrågor och lära sig hur man kan effektivt lösa klimat och miljöfrågor i framtiden.

Maria Hanson
Maria Hanson studerar på Williams College i Williamstown, Massachusetts, där hon läser till en examen i ekonomi. I Sverige planerar hon att studera internationell ekonomi och jämförande samhällsvetenskap, politik och policy på The Swedish Program at the Stockholm School of Economics.
Tyvärr hade Maria inte möjlighet att komma personligen och ta emot sitt stipendium. Hon kommer från Alaska och hade redan hunnit tillbaka dit, innan sin resa till Sverige under hösten.

För mer information om stipendiet kontakta SWEA Bostons stipendiekommitte via e-post scholarship[at]sweaboston.org

Scholarship ApplicationScholarship Application

Läs brev ifrån stipendiaten år 2012-13, Gretchen Gerlach
Läs brev ifrån stipendiaten år 2011, Sabrina Harris (2013)
Läs brev ifrån stipendiaten år 2006, Caitlin Flanagan.
Läs brev ifrån stipendiaten år 2008, Anna Maria Martignetti.
Läs brev ifrån stipendiaten år 2011, Sabrina Harris.
Läs brev ifrån stipendiaten år 2011, Ruairi Smith-Dewey.

Ytterligare information om SWEA Bostons stipendier och tidigare stipendiater finns på vår stipendiesida på engelska.

Tidigare Stipendievinnare

Year Name University in USA Field of studies in Sweden
1988 Vicky Leung Harvard University Language Studies
1989 Sarah Patrick Northeastern Univ Biomedical Engineering
1990 Laura Nelson Harvard University Goverment Policy
1991 Meg Sibley Smith College Music
1992 Beth Stevens Northeastern Univ Medicine
1993 Allen LeVines Berklee College,Music Music
1994 Hayley Goodson Brown University Swedish Program*
1995 Maria Ivanova Mt. Holyoke College Environmental Studies
1996 Isabel Gill Harvard University Swedish Literature
1997 Jessica Meir Brown University Swedish Program
1998 Miwa Kozuki Mt. Holyoke College Ethnic Studies/Immigration
1999 Lisa Gambone Brown University Swedish Program*
2000 Elizabeth Chiappa Harvard University Swedish Culture and Society
2000 Anna Testa Smith College Sociology
2001 Kate Gubata Brown University Swedish Program*
2002 Katie Heikkinen Harvard University Public Health Policy
2003 Lilly Husbands Brown University Women’s Studies and Film
2003 Elizabeth Peterson Brown University International Studies
2004 Marienne Murch Harvard University Swedish Program*
2005 Angela Sherwin Brown University Swedish Program*
2006 Caitlin Flanagan Brown University Nursing
2007 Michelle Prairie Univ. of Connecticut Poli Sci & Economics
2007 Christa Bosch Raoul Wallenberg Inst Human Rights Law
2008 Anna Maria Martignetti Lunds Universitet Int’l Human Rights Law
2009 Amy Hernandez Colby College Swedish Program*
2010 Sarah Garlington Boston University Doctoral Program in Social Politics
2010 Hanna Freedman Tufts University Swedish Program*
2010 Ellen Wright U. Mass. in Amherst International Summer Program
2011 Sabrina Harris Boston University Master’s Comparative Education
2011 Ruairi Dewey-Smith Brandeis University Swedish Program*
2012 Lydia Ievens Eric Sahlström Institute Studying the nyckelharpa
2012 Gretchen Gerlach Brown University Swedish Program*
2012 Anneliese Lilienthal Karolinska Institute Master Program in Global Health
2013 Emma Chow Bowdoin College Swedish Program*
2013 Anna Reed Brown University Swedish Program*
2013 Hilary Pech UMASS Amherst Uppsala Universitet
2014 Sydney Smoot Northeastern University Swedish Program*
2014 Naomi Mastico UMASS Amherst Uppsala Universitet
2015 Emma Gronbeck UMASS Amherst Uppsala Universitet
2015 Lainie Rowland Brown University Swedish Program*
2015 Emy Takinami University of Vermont Swedish Program*
2016 Mikaela Karlsson Brown University Uppsala Universitet
2016 Kaitlin Hollinger U Mass Amherst Uppsala Universitet
2016 Anna-Linnea Towle University of Vermont Kungliga Tekniska Högskolan
2016 Maria Hanson Williams College Swedish Program*