SWEA i korthet

SWEA Boston

I SWEA Boston/New England har har vi varierande program och det största är vår välkända julmarknad Swedish Yuletide, som lockar tusentals besökare och möjliggör våra stipendier och donationer. Kom med på föredrag, räkfest, årsmöte, stipendielunch, kräftskiva, tjejmiddagar, museibesök, utflykter och mycket mera!

Vi ses även i olika Intressegrupper – Frukostklubben (f f a mammor med små barn), Besöksgruppen (till Scandinavian Living Center), Kören, Bokklubben. Vi deltar i och stödjer svenska och samnordiska evenemang.

Som medlem får du löpande information om aktuellt och nyttigt för utlandssvenskar.

Vi är alla samtidigt medlemmar i paraplyorganisationen SWEA International och är välkomna till alla lokala och internationella program på andra SWEA-håll i världen inklusive sommarprogrammen i Sverige. Du får SWEA Internationals tidskrift Forum och e-breven SWEA Nytt.

För mer information kontakta president [at] sweaboston.org eller members [at] sweaboston.org

SWEA International

SWEA är en global ideell organisation för svenska och svensktalande kvinnor som är eller har varit bosatta utomlands. SWEA är den största Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige, med ca 7o00 medlemmar i ett 70-tal avdelningar och ett 30-tal länder på fem kontinenter.

SWEA är ett personligt och professionellt nätverk. Genom att samla svenskor kring vårt gemensamma språk, ursprung och kultur är SWEA en träffpunkt och ett skyddsnät med länkar över hela världen, gör livet utomlands lättare och ger stöd vid utflyttning och återkomst till Sverige.

SWEA stödjer projekt med svensk anknytning samt utbildning genom stipendier. SWEAs kulturella aktiviteter är en del av Sveriges ansikte utåt och stärker banden till andra länder.