SWEA Professional träff om cloud services och social media


13th February

På årets första SWEA Professional fick vi lära oss mer om cloud services och social media.

Jonas Rosland berättade om vad de olika begreppen innebär och vad man ska tänka på när det kommer till att använda de.
Han tipsade om 2 FA, där man har lösenord samt en ytterligare typ av kod för att vara extra säker vid inloggning. Han pratade också om att ha koll på vilka appar man har och vad de har tillgång till på telefonen.

Tack Jonas för en mycket intressant och lärorik kväll.